Trenger du juridisk bistand?

Vi driver en allsidig advokatpraksis med lang erfaring og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Rettsområder Vi hjelper deg

Hvorfor velge oss?

Madlaadvokatene har lang og variert erfaring fra ulike rettsområder. Vi jobber iherdig for å ivareta klientenes rettigheter.

Bred erfaring

Dersom det er uunngåelig at en sak går til retten, ivaretar vi våre klienters interesser på best mulig måte.

Delt kunnskap 

Vi spiller på hverandres kompetanse for å kunne tilby våre klienter den beste tjenesten.

Rettsområder

Arv / Skifte

Et av våre spesialfelt er familiesaker som involverer arv og skifte.


Vi bistår med skifte av dødsbo, skifte mellom ektefeller og samboere. Vi kan også bistå med å sette opp testament. Et detaljert og tydelig testament kan bidra til å hindre misforståelser og uenighet i arveoppgjør.

Barnefordeling (foreldresaker) / Samværsrett

Vi har lang erfaring med saker vedrørende barnefordeling og samværsrett.


I kjølvannet av en separasjon/skilsmisse, trenger ofte foreldre hjelp til å komme til enighet om omsorg for barna. 

Vi vet at slike saker kan være en påkjenning for de involverte, og derfor prøver vi alltid å gjøre prosessen så effektiv og behagelig som mulig.

Arbeidsrett

Vi har solid erfaring innenfor rettsområdet Arbeidsrett og kan bistå privatpersoner og private virksomheter med rådgivning knyttet til arbeidsforholdet slik som; ansettelse, omstilling, konflikthåndtering, påstand om mobbing/trakassering, faktaundersøkelser, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffavtaler, permittering, oppsigelse og avskjed. Vi bistår med rådgivning til daglig ledelse for å sikre god personalledelse, håndtering av personalsaker og oppfølging av sykefravær.

Ellers bistår vi innen:

  Advokatmekling

  Arbeidsrett 

 Avtalerett

 Barnevernsaker

 Bistandsadvokat

 Boligrett / husleieret

 Familierett

 Fast eiendoms rettsforhold

 Gjeldsforhandlinger

 Kjøpsrett

 Kontraktsrett & forhandlinger

 Megleroppdrag / økonomiskoppgjør

 Samboerforhold

 Separasjon / skilsmisse

 Strafferett

 Vergemål / fremtidsfullmakt

For oss er tillit grunnleggende

Vi gir en ærlig vurdering av sjansene for å få nå frem med en sak på et tidlig stadium. Vi hjelper våre klienter med å undersøke mulighetene for å få rettshjelpdekning.

Når bør du kontakte
en advokat?

Det lønner seg å oppsøke advokat på et tidlig stadium for å unngå vanskelige konflikter. Besøk oss for en uforpliktende konsultasjon!


Advokat Joakim Ronold

Joakim Ronold 

Advokat M.N.A

Joakim Ronold fikk advokatbevilling i 1989 og har siden da drevet egen advokatpraksis. I 2007 startet han opp Madlaadvokatene.

F. 1961
Cand.jur fra Universitetet i Bergen 1988


Tidligere praksis 
 • Advokatfullmektig: 1988-1989 
 • Egen advokatvirksomhet fra 1990 
 • Medlem av advokatforeningens lovutvalg for flyktninge- og utlendingsrett: 1999-2003 
 • Styreverv 
 • Godkjent advokatmekler DNAAvokat Kari Idsøe

Kari Idsøe 

Advokat M.N.A

Kari Idsøe ble ferdig utdannet cand. jur i 1995, og har drevet egen advokatvirksomhet i Madlaadvokatene siden 2010.


F. 1969
Cand.jur fra Universitetet i Tromsø 1995


Tidligere praksis
 • Trygdeetaten: 1996-1997 
 • Åna Kretsfengsel: 1997-2000 
 • Rogaland Fylkesskattekontor: 2000-2006 
 • Deloitte Advokatfirma: 2006-2010 
 • Egen praksis hos madlaadvokatene: fra mars 2010
Placeholder

Anne Mork

Advokat

Starter egen advokatvirksomhet hos Madlaadvokatene den 01.01.18

Anne har lang erfaring innen arbeidsrett, både fra offentlig og privat sektor. Hun har etterutdanning innen Strategisk HR ledelse, Risikostyring og Sikkerhetsledelse. Anne bistår også med rådgivning i grenselandet mellom jus og god forretningsdrift knyttet til HR, Helse miljø og sikkerhet, kvalitetsrevisjon og kontinuerlig forbedringsarbeid av prosesser og styringssystem.

F. 1969
Cand.jur 1996 med selskapsrett som spesialfag.
Advokatbevilling i 2005. 

Sekretær Hilde Erevik Ronold

Hilde Erevik Ronold

Sekretær

Ta gjerne kontakt med Hilde for timeavtale og mer info.


Prisopplysning

Fastpris

Fastpris kan variere avhengig av sakens vanskelighetsgrad og omfang.

Rettshjelpsdekning

Kontoret kan innvilge fri rettshjelp dersom villkårne for dette er oppfylt. Vi undersøker også mulighetene for å få rettshjelpdekning gjennom din forsikring.

Timepris

 • Førstegangskonsultasjon 1020,- pr konsultasjon

 • Offentlig salærsats 1020,- pr. time

 • Basispris andre oppdrag fra 1550,- pr. time

25% mva kommer i tillegg.

Advokater er underlagt en prisopplysningsforskrift for tjenester. Forskriften skal sikre at forbrukere gis god informasjon om prisene, slik at der er mulig å sammenligne prisinformasjon.*    

*Alle prisopplysninger skal være inkludert offentlige avgifter.

Ta kontakt før en avtale er inngått, eller så tidlig i en tvist at man kan nå fram til en løsning som alle parter kan være fornøyd med.


Send oss en mail, så tar vi kontakt for en uforpliktende konsultasjon.

Vi har kontorer sentralt plassert i Madlakrossen!